Bony Upominkowe PerfumyExpress

 


 


Bon Upominkowy PerfumyExpress to nowoczesny, elegancki, zawsze trafiony prezent. Daje osobie obdarowanej możliwość samodzielnego wyboru spośród wszystkich towarów i usług oferowanych przez sklepy PerfumyExpress.


Bony Upominkowe PerfumyExpress wystawiane są na okaziciela. Upoważniają do zakupu dowolnych towarów i usług we wszystkich sklepach PerfumyExpress oraz w sklepie internetowym perfumyexpress.pl.


Bony Upominkowe PerfumyExpress można nabyć we wszystkich sklepach PerfumyExpress oraz na stronie internetowej: www.perfumyexpress.pl

Dostępne są Bony o następujących nominałach: 10, 50, 100 i 200 zł.


Kup Bon na stronie

 

Każdy Bon Upominkowy PerfumyExpress jest ważny do czasu gdy upłynie podana na nim data ważności.

 


 


 

REGULAMIN BONU UPOMINKOWEGO
(dalej jako „Regulamin”)

Słowniczek

„Wydawca” - „ZIP Wieczorek Sp. z o.o.” Spółka Komandytowa z siedzibą w Lublinie przy ulicy Fabrycznej 15/4, 20-301 Lublin. Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289341, NIP: 946-254-07-35.

„Sklep PerfumyExpress” - tradycyjny sklep, w którym można dokonać zakupów, znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

„Sklep Internetowy perfumyexpress.pl” - sklep internetowy działający pod adresem http://www.perfumyexpress.pl

„Bon Upominkowy PerfumyExpress” - papierowy bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepach PerfumyExpress oraz na stronie internetowej perfumyexpress.pl

„Nabywca” - osoba, która nabywa od Wydawcy Bon Upominkowy PerfumyExpress w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

„Użytkownik” – Nabywca lub posiadacz Bonu Upominkowego PerfumyExpress

„Towary” – przedmioty oferowane do sprzedaży w sklepach PerfumyExpress lub na stronie internetowej www.perfumyexpress.pl

„Usługi” - usługi oferowane w sklepach PerfumyExpress

 

I. Warunki ogólne

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Upominkowego PerfumyExpress oraz do przyjmowania bonu do realizacji w Sklepach PerfumyExpress lub w Sklepie Internetowym perfumyexpress.pl. Przekazanie Nabywcy Bonu Upominkowego PerfumyExpress może być dokonane w Sklepach PerfumyExpress lub za pośrednictwem Sklepu Internetowego perfumyexpress.pl 

2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Upominkowego PerfumyExpress. Zapłata za Bon Upominkowy PerfumyExpress może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej. W przypadku zakupu Bonu Upominkowego PerfumyExpress za pośrednictwem Sklepu Internetowego perfumyexpress.pl zapłata za bon może nastąpić wyłącznie przelewem bankowym. 

3. Bonu Upominkowego PerfumyExpress nie można kupić przy użyciu innego bonu.

 

4. Bony Upominkowe są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela.

  

5. Bon Upominkowy PerfumyExpress może być użyty do zakupu towarów i/lub usług w sklepach PerfumyExpress oraz na stronie Sklepu Internetowego perfumyexpress.pl.

 


6. Bon Upominkowy PerfumyExpress może być użyty w Sklepie Internetowym perfumyexpress.pl tylko przy wyborze sposobu płatności - płatność z góry.

  

7. Bon Upominkowy PerfumyExpress nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu perfumyexpress.pl, dostępnego na stronie internetowej www.perfumyexpress.pl w zakładce Regulamin.

 

8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony Upominkowe PerfumyExpress, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.
Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Bonu Upominkowego po ich przekazaniu Nabywcy oraz pozyskanie dostępu do Bonu Upominkowego PerfumyExpress przez osoby postronne.

 

9. Każdy Bon Upominkowy PerfumyExpress jest ważny i aktywny do czasu gdy upłynie podana na nim data ważności.

 

10. Przy zakupie Bonu Upominkowego PerfumyExpress nie obowiązują żadne promocje ani rabaty przysługujące Nabywcy, np. ze względu na posiadanie Karty Stałego Klienta PerfumyExpress. Natomiast promocje i rabaty Użytkownika obowiązują podczas dokonywania płatności za towary lub usługi za pomocą Bonu Upominkowego PerfumyExpress.

 

  

II. Zasady korzystania

 

1. Przy realizacji Bonu Upominkowego PerfumyExpress, gdy wartość otrzymywanego Towaru lub świadczonej Usługi jest niższa niż wartość nominalna Bonu Upominkowego, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce.

 

2. Gdy wartość otrzymywanego Towaru lub świadczonej Usługi jest wyższa niż wartość nominalna Bonu Upominkowego PerfymyExpress, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny Towarów lub Usług gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.

 

3. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepach wyłącznie aktywne i nieuszkodzone Bony Upominkowe PerfumyExpress.

 

4. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu Upominkowego PerfumyExpress w następujących przypadkach:

a) upływu terminu ważności Bonu Upominkowego PerfumyExpress,

b) technicznego braku możliwości realizacji Bonu Upominkowego PerfumyExpress,

c) uszkodzenia przez Użytkownika Bonu Upominkowego PerfumyExpress w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na Bonie danych.

 

  

III. Rozliczenia i reklamacje 1. Nabywca w chwili otrzymania Bonu Upominkowego PerfumyExpress otrzymuje od Wydawcy dokument KP potwierdzający jego nabycie oraz potwierdzający wartość nominalną nabywanego Bonu Upominkowego PerfumyExpress.

 

2. Wszelkie reklamacje związane zakupem oraz użyciem Bonu Upominkowego PerfumyExpress będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

 

3. Reklamacje na piśmie mogą być składane bezpośrednio w Sklepach PerfumyExpress w godzinach ich otwarcia, wysłane emailem na adres: sklep@perfumyexpress.pl lub przesłane na piśmie na adres: „ZIP Wieczorek Sp. z o.o.” Spółka Komandytowa, ul. Fabryczna 15/4, 20-301 Lublin.,  z dopiskiem "Bon Upominkowy-reklamacja".

 
 

 IV. Postanowienia końcowe 1. Użytkownik Bonu Upominkowego PerfumyExpress poprzez użycie Bonu Upominkowego w sposób określony w Regulaminie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie i akceptuje jego treść w całości, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

 

2. Bon Upominkowy PerfumyExpress w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa jest formą bonu towarowego, natomiast nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.

 

3.  Bon Upominkowy PerfumyExpress nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu perfumyexpress.pl, dostępnego na stronie internetowej www.perfumyexpress.pl w zakładce Regulamin.

 

4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.perfumyexpress.pl oraz w sklepach PerfumyExpress. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.

 

5. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z Regulaminem perfumyexpress.pl dostępnym na stronie internetowej www.perfumyexpress.pl w zakładce REGULAMIN, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.

Zaufane Opinie IdoSell
4.84 / 5.00 582 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-10-24
Kontakt ze sprzedającym błyskawiczny. W moim przypadku uszkodzona woda fabrycznie i bezproblemowe dosłanie kolejnej szt. Jestem bardzo zadowolona. Polecam Perfumy Express z całego serca.
2023-09-24
Bardzo szybko wysłane.
pixel